Fotokresba rolby

Zaslané fotokresby horských strojů PistenBully v podání dětí.